Værker til fri download

11. LITTERATUR OG KILDER


Bøger

 • Lewis Mumford, Technics and Civilization, Harcourt, Brace & Company, Inc. 1934
 • Gilles Deleuze & Felix Guattari, Tusind plateauer. Kapitalisme og skizofreni, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedskoler (1980) 2005
 • Lawrence Lessig, The Future of Ideas. The Fate of the Commons in a Connected World, Random House 2001, http://www.the-future-of-ideas.com/download/lessig_FOI.pdf
 • Merete Sanderhoff, Sorte billeder. Kunst og kanon, Forlaget politisk revy 2007
 • Don Tapscott & Anthony Williams, Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything, The Penguin Group 2008
 • Chris Anderson, The Longer Long Tail. How Endless Choice is Creating Unlimited Demand (updated and expanded version), Hyperion Books (2006) 2009
 • Clay Shirky, Cognitive Surplus. Creativity and Generosity in a Connected Age, The Penguin Group 2010
 • Nina Simon, The Participatory Museum, Santa Cruz, Museum 2.0 2010, http://www.participatorymuseum.org/
 • Peter Leth, Creative Commons for alle, Lær IT 2011 http://www.laerit.dk/cc/


Antologier

 • Charlotte Hess & Elinor Ostrom (red.), Understanding Knowledge as a Commons. From Theory to Practice, The MIT Press 2007
 • Simon J. Knell, Suzanne MacLeod & Sheila Watson (red.), Museum Revolutions. How museums change and are changed, Routledge 2007
 • Mette Elting & Sverri Hammer (red.), Ledelse og organisation. Forandringer og udfordringer, Forlaget Samfundslitteratur 2009
 • Ross Parry (red.), Museums in a Digital Age, Leicester Readers in Museum Studies, Routledge 2010
 • Nancy Proctor (red.), Mobile Apps for Museums. The AAM Guide to Planning and Strategy, The AAM Press 2011


Andre trykte publikationer

 • Tobias Golodnoff (red.), Dansk Kulturarv. Fælles arv til fælles brug, DR 2007
 • Shelley Bernstein, Click! A crowd-curated exhibition, Brooklyn Museum 2008
 • Antony Griffiths, “Collections Online: The Experience of the British Museum”, i Jane Turner (red.), Master Drawings vol. 48, No. 3, Autumn 2010
 • Merete Sanderhoff, “Det er vores kunst. Brug den”, Skolebiblioteket, 41. årg. nr. 4, 2013
 • Merete Sanderhoff, “Open Images. Risk or opportunity for art collec- tions in the digital age?” i Britta Tøndborg (red), Nordisk Museologi 2013, 2.


Online rapporter


Online artikler


Online videoer


Blogindlæg


Wikier, præsentationer, case studier, online ressourcer m.m.Alle URL’er er besøgt 10. juni 2013.

Senest opdateret: 18.nov.2014
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo