SMK-udgivelser

Åbne licenser åbner undervisningen

PETER LETH, PÆDAGOGISK KONSULENT, LÆR IT OG UDDANNELSESRÅDGIVER, CREATIVE COMMONS DANMARK


Hvis man skulle være i tvivl om, hvad fri adgang til den digitaliserede kulturarv gavner, så leverer Peter et vægtigt svar. Fra sine mange år som lærer i den danske folkeskole kender han behovet for troværdige undervisningsmaterialer i høj kvalitet. Han kender også elevernes adfærd på nettet. Når de søger viden er det afgørende for deres læring, at de kan få hænderne ned i stoffet og arbejde aktivt og kreativt med det. Deling, sampling og remix er nøgler til varig læring. Dette er fremtidens brugere af kulturarven.


Skolen skal fremme lærelyst, forståelse og dannelse. Skolen er fuld af digitalt indfødte pilfingre. Så hvad sker der, når vi gør vores kulturarv tilgængelig under åbne licenser? Hvad hvis vi ikke gør? Det er et væsentligt spørgsmål for mig som lærer, forælder og medborger.

I de senere år vælger stadig flere en digital strategi, der indtænker brug af åbne licenser, sådan som fx Statens Museum for Kunst har gjort det. Det giver fantastiske muligheder for undervisningen og for den måde, vores kulturarv bringes i spil til nye generationer.

Tilgængelighed handler ikke kun om, at et værk kan ses på en hjemmeside. Hvis man alene ved at se kunne lære og blive dannet, havde vi for længst spist madpakken hjemme og sendt eleverne linket til deres daglige playknap. Læring er en aktiv proces, hvor eleven skaber forståelse og vigtig kommunikation ved at producere udtryk. Derfor er det vigtigt, at viden må kopieres, gengives i besvarelser, bearbejdes, remixes og bruges på nye måder. Læring er altså afhængig af adgang til viden. Man kan selvfølgelig ikke dele fysiske værker, men i en digitaliseret verden er det fuldstændig problemfrit at dele – for en digital kopi påvirker jo aldrig sit originale ophav. En Creative Commons Attribution-licens, som fx Statens Museum for Kunst har anvendt, rummer netop denne ægte tilgængelighed og tillader, at enhver må blive klogere og rigere på SMK’s samlinger.*1

Skolens daglige dilemma: Pilfingre stigmatiseres

Skolen opfordrer til virke- og lærelyst. Til engagement, samarbejde, livlig kommunikation, frie tanker og ideer, kombineret med faglige kundskaber og kompetencer. Det er velbeskrevet i Folkeskoleloven og alle fagmål. Skolen efterspørger opfindsomme og kreative små mennesker, der kan udvikle sig og begå sig. Men skolen kommer i konflikt med sig selv og sin omverden, hvis den skal kriminalisere sig selv og sine elever, og det gør den hver gang, man etablerer en aktivitet, hvor man skal arbejde med viden, der er beskyttet af ophavsretten. Denne lærelyst kommer til udtryk i digitale værktøjer ved at indhold bearbejdes, remedieres og gengives på forskellige måder.

Der er altså en konflikt mellem det, at vi har anskaffet computere til skolerne, har formuleret en lov om aktive pilfingre, og en skole der indtænker it i alle fag. Men samtidig har vi måske overset, at vores viden ikke længere distribueres via kopimaskinen. Derfor skal vi, ganske banalt, sikre os at det indhold, vi skal bearbejde, også tillader bearbejdning for at vi både kan få en lovlig og en lærerig undervisning. Skolerne er nødt til kun at undervise i den viden, andre vil dele med os, ellers er selve undervisningen jo kriminaliserende. Det dilemma vil nødvendigvis tvinge skolerne til, mod deres vilje, at skulle fravælge noget indhold – fx en beskyttet kulturarv.

Åbent indhold på SkoleTube

På SkoleTube *2 har vi taget en række initiativer til at gøre det nemmere for vores brugere at lære lovligt. Med mere end 500.000 danske elever og lærere på SkoleTube giver det god mening at hjælpe og præge skolerne til at fokusere på dette ømtålelige område, og vi kan se, at man mange steder også begynder at undervise elever og lærere i brugen af åbent indhold og Creative Commons-licenser.

Et af de værktøjer på Skoletube, der er med til at gøre det nemmere at være lovlig end ulovlig, er filmværkstedet MovieCut. Her har brugeren adgang til CC-licenserede billeder fra Flickr og sange fra Jamendo samt mediesamlingen Skolearkivet, hvor man bl.a. finder 150 værker fra SMK, som vi har lagt ind med oplysninger hentet fra SMK.*3 Dermed er medierne lige ved hånden, og man skal ikke bruge dyrebar tid på at hente og uploade tvivlsomt indhold selv. Når eleven er færdig, lægger programmet selv en rulletekst ind, der krediterer ophavsmændene på de værker, eleven måtte have anvendt fra Flickr, Jamendo og Skolearkivet. Derved er det praktiske omkring brugen af andres indhold ordnet for eleven. Samtidig får de set, hvordan kildeangivelse bør præsenteres sammen med indholdet, og eleven sender et signal til omverdenen med “tak for lån”, der viser, at eleven respekterer ophavsret og sætter pris på åbne licenser.

På den måde har man et fagligt indhold i et brugervenligt design, der lærer eleverne hvordan man færdes sikkert og lovligt på nettet, uden at det slækker på omfanget eller kvaliteten af indholdet. Viden om ophavsrettens spilleregler er en grundlæggende præmis for overhovedet at snakke om mediedidaktik og digital dannelse.

CC BY 4.0 Alina Sanderhoff, adapted from Tsahi Levent-Levi.

CC BY 4.0 Alina Sanderhoff, frit efter Tsahi Levent-Levi.

Håb for fremtiden

Selv om der er mere end 500 millioner værker under en Creative Commons-licens i dag, er det vigtigt at man spørger: Hvis ikke alt er tilgængeligt – hvem skal så lære os om det utilgængelige? Hvis ikke alt må pilles ved – hvem sikrer så, at det alligevel fortsat bliver berørt?

Den åbne verden, som Creative Commons-licenserne har været med til at gøre mere synlig og brugervenlig i relationen mellem rettighedshaver og bruger, er lidt forenklet mest et produkt af en europæisk og nordamerikansk ungdomskultur. Det har vi set de senere år, hvor fx en biolog fra Randers var den første, der gav os fri adgang til Guldhornene og Solvognen, hvor en hollandsk turist har givet os Roskilde Domkirke, en tysk turist gav os Jellingstenene, og hvor en del af vores viden altså kommer fra private amatører, der nyder det de ser, og nyder at dele. Flickr viser stadig en verden uden fattigdom, slumkvarterer, forurening eller undertrykkelse – men samtidig kan blot ganske få billeder ændre dette billede af verden. Det er enkelt at bidrage til vores fælles verden, og det gør, at vi alle skal tænke og anvende internettet som et redskab for et kreativt og vigtigt fællesskab. Ifølge det åbne indhold på nettet er verden (næsten) uden Danmark, men der skal ikke meget til, før vi kan ændre det forhold. Vi kan alle gøre en forskel, hvis vi vil.

For kulturens og historiens skyld, bør vi sørge for at tilgængelighed er normen, så vi sikrer at fælles viden også kan blive til læring og udvikling fremover.

Historien huskes, når den fortælles.


NOTER

*1 www.smk.dk/copyright/creative-commons/
*2  En platform, hvor elever og lærere kan uploade og dele deres video- og medieproduktioner i beskyttede mediekanaler samt arbejde med medieværktøjer. Se www.skoletube.dk
*3  Se eksempler på sharecare.skoleblogs.dk, som også rummer materialer og foredrag. Se Statens Museum for Kunsts åbne materialer anvendt i medieproduktioner, lær om Creative Commons og læs invitationen til samarbejdet med GLAM-institutioner på SkoleTube.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo