SMK-udgivelser

Franz Helm (ca. 1500‑1567), Traktat om artilleri og krudt fra det sydøstlige Tyskland, det sene 16. århundrede, manuskript på papir, blæk og farve, fol. 125v, LJS 254, Lawrence J. Schoenberg Collection, Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts, University of Pennsylvania, CC BY 4.0

Boom

MICHAEL PETER EDSON, DIRECTOR OF WEB AND NEW MEDIA STRATEGY, SMITHSONIAN INSTITUTION.


Michael indleder denne antologi med at slå fast, hvorfor det er bydende nødvendigt, at kulturarvssektoren griber de potentialer, som internettet og digitaliseringen åbner, for at nå ud til verdens befolkninger og gøre en reel forskel i folks liv. Hans mangeårige pionerindsats indenfor digitale teknologier, og hans generøsitet med sin ekspertise og rådgivning, har inspireret institutioner verden over til at turde arbejde mere åbent og inkluderende i forhold til brugernes viden og kreativitet.


Regn ikke med takt eller charme i dette essay. Min opgave her er at sejle en kanonbåd ind i din havn og affyre et varselsskud hen over din by.

Boom.

Fremtiden er her. Hvad vil du gøre ved det?

Jeg holdt min tale om at “gå modigt ind i nutiden” og det påtrængende behov for forandring ved den første Sharing is Caring konference i november 2011, for mere end 700 dage siden. I løbet af de 700 dage er der ikke indtruffet nogen nævneværdig forandring hos størstedelen af museerne, bibliotekerne, arkiverne og de kulturelle institutioner: Hvis du besøgte en af dem i 2011 og mødtes med personalet og så kom tilbage i dag, ville du sandsynligvis have meget svært ved at få øje på nogen større forandring. Mange af de største og bedste organisationer arbejdede på nye strategier i 2011, hvor de omhyggeligt udtænkte deres næste skridt ind i den digitale tidsalder, og mange af disse planer er endnu ikke blevet færdiggjort eller implementeret. Andre har brugt de forgangne 700 dage på små digitale eksperimenter uden at løbe nogen videre risici, uden at forvente sig noget særligt og uden nævneværdige ambitioner. Og mens vi sad i møder og udstak vores langsomme, omhyggelige kurs, ændrede fremtiden sig – accelererede og brasede ind i os – og den verden, hvori vi skal lykkes, blev en anden.

I de 700 dage siden min tale er verdens befolkning vokset med 140 millioner mennesker – det er 200.000 mennesker om dagen – hver eneste med ret til uddannelse; hver eneste med ret til at få adgang til og forme deres kultur. 476 millioner mennesker kom på internettet i de forgangne 700 dage, og 872 millioner mennesker – mere end det samlede befolkningstal i EU, Canada og USA tilsammen – fik en mobiltelefon. Facebook fik sin bruger nummer én milliard sidste år. Facebook er kun 10 år gammel, men var det et land, ville det nu være det tredjestørste på kloden. Wikipedia, der nu nærmer sig redigering nummer to milliarder, er knap nok blevet teenager.

Prisen på en computerchip – måske det mest banebrydende stykke teknologi, der nogensinde er opfundet – faldt til det halve på de 700 dage. Prisen på computerchips er faldet til det halve (eller er blevet dobbelt så kraftige) for hver 700 dage i de seneste 50 år, og den udvikling
forventes at fortsætte til mindst midten af dette århundrede, hvor de vil være så billige og kraftige, at hvis jeg forsøgte at beskrive de samfundsmæssige implikationer her, ville du formentlig holde inde med læsningen i ren vantro.

Dette eksponentielle fald i pris og øgning af kraft har også den kortsigtede konsekvens, at flere mennesker vil få råd til adgang til internettet og teknologi i det hele taget. 2,4 milliarder mennesker, 34 % af menneskeheden, er nu online og forbundet. Selv i verdens fattigste egne er det ikke et usædvanligt syn at se gadehandlere, rickshaw-førere og sågar tiggere med mobiltelefoner.

Indien, verdens største demokrati, har en ny “virtuel middelklasse” på 300 millioner mennesker, som er dybt fattige, men som nu, for første gang, kan kræve deres ret som borgere, fordi de er forbundet til internettet og kan interagere med staten og deres medborgere lige så nemt som deres rigere, mere veluddannede naboer.

40.000 mennesker fra 113 lande har netop taget det gratis kursus Introduction to Sociology online, udbudt af Princeton University. 830.000 mennesker fra over 180 lande har bidraget med tid og kræfter til populærvidenskabelige projekter via Adler Planetariets Zooniverse hjemmeside. Islands indbyggere er i gang med at crowdsource en ny forfatning. Brugerne har oversat Wikipedia-siden om Mona Lisa til 89 sprog. På Statens Museum for Kunsts hjemmeside ses kommentarer fra Tyskland, Rusland, Spanien, New Zealand, Indien, Sydafrika, Filippinerne, Egypten, Libyen, Tyrkiet, Nigeria, Indonesien og Storbritannien: På en af undersiderne, der omhandler mesterværker fra museets samlinger, er der 35 gange flere kommentarer fra brugere uden for Danmark end der er fra danskere.

Hvor end jeg kaster mit blik hen, ser jeg de gamle regler om, hvem der har noget at skulle have sagt, hvem der udfører arbejdet, og hvem der nyder godt af det, blive omskrevet på en global skala. Det er ubegribeligt, men det, der overrasker mig mest, er netop, at vi bliver overraskede. Vi har jo ønsket dette lige siden Oplysningstiden.

Vore institutioner er grundlagt på principperne om, at viden og kultur tilhører alle: At vi vil være et stærkere, klogere og mere modstandsdygtigt samfund, hvis borgerne forstår deres historie, har indsigt i videnskab – hvis de deltager, stiller spørgsmål, diskuterer, lærer, udfordrer, skaber og handler. Vi tror på, at kultur ikke er noget, der er indkapslet i rav: Kultur er kun meningsfuldt, når den lever i vore hoveder, bliver bearbejdet af vore hænder og elsket i vore hjerter.

Mens vi sad i udvalg i de seneste 700 dage og arbejdede i et tempo, der burde høre fortiden til, begyndte de næste 700 dage. Fremtiden er klar til os nu, sulten efter vores ressourcer, med behov for vores ekspertise, med ørerne slået ud efter det, vi har at sige. Det er vores forpligtelse – vores ansvar – at reagere og tjene. Nogle få modige institutioner går i front, men selv de må løbe for at følge med.

Og lige uden for mødelokalet, uden for museerne, på den anden side af bibliotekshylderne, klasseværelserne, laboratorierne og arkivernelurer et andet spørgsmål: Det handler måske ikke så meget om, hvad vi skal gøre nu, hvor vi er 2,4 milliarder online, men hvad der sker, når de næste 5 milliarder slutter sig til.

Boom.

Lad os komme i gang med arbejdet.

Michael Edson, tilpasning af Franz Helm’s “Traktat om artilleri og krudt” (Rare Book & Manuscript Library University of Pennsylvania LJS 254), 2013, CC BY 4.0


“Jeg holdt min tale”: Powerpoint og en transkription af talen findes på www.slideshare.net/edsonm/michael-edson-let-us-go-boldly-into-the-presenttext-version, og videoen på https://vimeo.com/43240962

“verdens befolkning vokset med 140 millioner mennesker”: 140 millioner er nettostigningen i verdens befolkning, ikke at forveksle med fødsler. Befolkningsdata fra (midt på året, 2013) US Census Bureau International Data Base, http:// www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php.
Udtalelser om de uddannelsesmæssige forventninger og retten til at få adgang til og skabe kultur refererer direkte til FN’s universelle menneskerettigheder fra 1948, www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml, besøgt 9. maj 2013.

“hver eneste med ret til uddannelse”: Formuleringerne omkring uddannelsesmæssige forventninger og retten til at tilgå og forme kulturen er med direkte reference til FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, der blev vedtaget i 1948, www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml, besøgt 9. maj 2013.

Nye internet- og mobilbrugere: Samlede internet og mobildata fra den Internationale Telekommunikationsunion “2006-2013 ITC data for the world”. Excel ark på www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx

“Facebook fik sin bruger nummer én milliard”: “Revealed: The third largest ‘country’ in the world – Facebook hits one billion users” af Rob Williams, 4. oktober 2012, www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/revealed-the-third-largest-country-in-the-world--facebook-hits-one-billionusers-8197597.html, besøgt 1. maj 2013.

“Wikipedia, der nu nærmer sig redigering nummer to milliarder”: Totalt antal redigeringer i Wikimedia-projekter: toolserver.org/~emijrp/wikimediacounter/, besøgt 1. maj 2013.

“Prisen på en computerchip”: Tænk på en computer på størrelse med en bakterie. I midten af dette århundrede er det sandsynligt, at en computer til 5000 kr. vil have en processor, der er en milliard gange kraftigere end alle hjerner på jorden. Kaku, Michio, The Physics of the Future: How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily Lives by the Year 2100, 2010, Doubleday, New York, s. 117. At antallet af transistorer, der kan presses ind i én enkelt computerchip, fordobles for hver 18-24 måneder kaldes Moores lov: Jeg bruger 700 dage som fordoblingsperiode (ca. 23 måneder), så det giver mening i min tekst.

2,4 milliarder mennesker online: Samlede internet og mobildata fra den Internationale Telekommunikations Unions “2006-2013 ITC data for the world”. Excel ark på www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx, besøgt 1. maj 2013.

“gadehandlere, rickshaw-førere og sågar tiggere med mobiltelefoner” er hentet fra en kommentar af professor i journalistik dr. Jack Zibluk, 3. februar 2013, til artiklen The Virtual Middle Class Rises, af Thomas L. Friedman, 2. februar 2013, New York Times, www.nytimes.com/2013/02/03/opinion/sunday/friedman-the-virtual-middle-class-rises.html, besøgt 1. maj 2013. Selvom der er seks milliarder mobiltelefonbrugere i verden, så er de fleste telefoner stadig uden internetadgang. De faldende priser på computerchips forventes snart at bringe prisen på internetopkoblede smartphones med kamera, video, GPS, wifi, etc. så langt ned, at næsten alle kan få råd. En generel diskussion om dette emne kan læses i Eric Schmidt og Jared Cohens bog The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations and Business (Alfred A. Knopf, 2013), særligt i indledningen, s. 4-8.

Indiens virtuelle middelklasse: The Virtual Middle Class Rises, af Thomas L. Friedman, 2. februar 2013, New York Times, www.nytimes.com/2013/02/03/opinion/sunday/friedman-the-virtual-middle-class-rises.html.

Introduction to Sociology: Mitchell Duneier, professoren der afholdt dette kursus, skrev: “When I give this lecture on the Princeton campus, I usually receive a few penetrating questions. In this case, however, within a few hours of posting the online version, the course forums came alive with hundreds of comments and questions. Several days later there were thousands. … Within three weeks I had received more feedback on my sociological ideas than I had in a career of teaching, which significantly influenced each of my subsequent lectures and seminars.” Teaching to the World From Central New Jersey af Mitchell Duneier, Chronicle of Higher Education, 3. september 2012 chronicle.com/article/Teaching-to-the-World-From/134068/, besøgt 6. maj 2013.

Zooniverse: Http://zooniverse.org. “Over 180 lande” er fra korrespondance den 8. maj 2013 med Arfon Smith, Director of Citizen Science, Adler Planetarium.

Island crowdsourcer sin nye forfatning: Se “Iceland is Crowdsourcing Its New Constitution”, 10. juni 2011, www.good.is/posts/iceland-is-crowdsourcingits-new-constitution/, besøgt 6. maj 2013.

Mona Lisas Wikipedia-side: http://en.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa, besøgt 9. maj 2013.

“På Statens Museum for Kunsts hjemmeside”: Kandidater til Google Gigapixel, Statens Museum for Kunst, 20. november 2012, https://plus.google.com/photos/+StatensMuseumforKunst/albums/5812929202671334753 besøgt 7. maj 2013. Bemærk, at disse sider befinder sig på museets Google+ side, ikke under museets hoveddomæne smk.dk, men de er under museets fulde redaktionelle kontrol, og jeg skildrer dem derfor som del af Statens Museum for Kunsts “hjemmeside”. Af de 56 kommentarer på disse hjemmesider var de tre skrevet af to personer, der opgav, at de var danskere og bosiddende i Danmark; den ene er ansat på museet.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo