Forord

“Seid umschlungen Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt!”
Friedrich von Schiller, 1785


Oplysningstiden fostrede drømme om en forenet menneskehed, der byggede på oplysning, uddannelse og lige adgang til at deltage i samfund og kultur. Med digitale teknologier har vi fået nye muligheder for at opfylde denne drøm. Millioner, ja milliarder, af mennesker verden over er i dag forbundne via internettet, hvor de har adgang til at kommunikere, lære, udveksle, udvikle, skabe og dele med hinanden. Oplysningstanken udgør fortsat en vigtig kerne i den moderne kulturarvssektor. Hvordan griber vi denne unikke chance for, at vores institutioner og virke kan understøtte en forbunden verden? Antologien her er et bud på dette omfattende og komplekse spørgsmål.

Begrebet ‘Sharing is Caring’ går igen i mangfoldige sammenhænge, fra velgørenhedsprojekter til fildelingstjenester. Hvilken betydning har det i en kulturarvskontekst? Kulturarven tilhører os alle. Den er skabt af – og for – alle slags mennesker. Digitaliseringen af den fysiske kulturarv betyder, at den kan komme ud af magasiner og museumssale, bibliotekshylder og arkivskuffer, og lande i hænderne på verdens borgere. Når kulturarven er digital, kan den deles og bruges uden hindring. Den kan samples, remixes, embeddes, illustrere nye fortællinger og bevæge sig i nye medier, pryde bøger, plakater og offentlige rum, fremme forskningen og få idéerne og kreativiteten til at blomstre. Når kulturarven er digital, åben og delbar bliver den fælleseje, noget der er lige ved hånden til hverdag. Den bliver en del af os.

BAGGRUNDEN FOR ANTOLOGIEN

• Denne antologi udspringer af Sharing is Caring seminarerne 2011 og 2012.
Talerne har omsat deres indlæg til artikler, som afspejler seminarets forskellige formater – fra keynotes til ignite talks. Og jeg har som arrangør kunnet bidrage med en mere dybdegående artikel om de internationale tendenser, der har ansporet seminarerne, og som har drevet udviklingen i min egen institution.*

• Antologien spænder vidt i temaer og indfaldsvinkler. Der er bl.a. bidrag fra museumsfolk, universitetsforskere, offentlige forvaltere, en advokat og en skolelærer. Den røde tråd er at undersøge de nye muligheder for at åbne op og dele viden og ressourcer, som digitaliseringen medfører.

• Et par af talerne har desværre ikke haft mulighed for at bidrage til antologien. Men samtlige bidrag fra Sharing is Caring seminarerne er dokumenteret på video og kan ses på nettet (http://vimeo.com/channels/sharingiscaring)

• Antologien bærer Creative Commons licensen CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Det betyder, at alt indhold må deles, samples, og genbruges i nye kontekster – blot du krediterer kilden.**


* Min artikel har en forholdsvis lang indledning, der redegør for min faglige baggrund og særlige tilgang til digital museumspraksis (s. 23‑31). De læsere, der ønsker at gå direkte til artiklens case studie om udviklingen af digital museumspraksis på Statens Museum for Kunst, kan begynde læsningen på s. 31.
** Enkelte illustrationer bærer en anden Creative Commons licens, som er angivet ud for det givne billede. Læs mere om de anvendte billedlicenser bagest i antologien.


Tak

Min varmeste tak til alle, der har bidraget til at gøre Sharing is Caring til et vigtigt knudepunkt for videndeling og udvikling i den danske kulturarvssektor. Tak til alle talerne: Michael Edson, Shelley Bernstein, Jasper Visser, Jill Cousins, Martin von Haller Grønbæk, Lars Lundqvist, Bo Weymann, Jacob R. Wang, Tobias Golodnoff, Miriam Lerkenfeld, Henrik Jarl Hansen, Christian Ertmann-Christiansen, Lars Ulrich Tarp Hansen, Sarah Giersing, Ellen Pettersson, Lene Krogh Jeppesen, Ditte Laursen, Peter Leth, Theis Vallø Madsen, Lise Sattrup, Nana Bernhardt, Bjarki Valtysson og Nanna Holdgaard for at oplyse og inspirere os. Tak til Charlotte S. H. Jensen, Axel Harms, Ditte Maria Bergstrøm, Jonas Heide Smith og Mikkel Thelle for idéer og sparring til koncept og program. Ikke mindst tak til medarrangørerne fra ODM: Hans Henrik Appel, Sofie Paisley, Nils M. Jensen og Lotte Hviid Dhyrbye, fra DR: Tobias Golodnoff, Miriam Lerkenfeld og Birte Lykke Rabjerg, og fra MMEx: Pernille Lyngsø, Mie Ellekilde og Lone Hedegaard Kristensen, for at omsætte de mange gode idéer til virkelighed.

Tak til rådgivere og inspirationskilder Allegra Burnette, Lizzy Jongma, Jesse Ringham, James Davis, Shelley Bernstein, Nina Simon, Michael Edson, Hein Wils, Loïc Tallon, Lars Lundqvist, Martin von Haller Grønbæk, Peter Leth, Jacob Wang og Charlotte S.H. Jensen for jeres altid beredvillige og generøse råd, vejledning og venskab.

Tak til alle mine fantastiske kolleger på Statens Museum for Kunst for aldrig svigtende hjælpsomhed og tillid: Sarah Søgaard Grøn, Mette Houlberg Rung, Pernille Feldt, Sven Bjerkhof, Mathilde Schytz Marvit, Annette Rosenvold Hvidt, Henrik Holm, Anne Skovbo, Jakob Skou-Hansen, Axel Kellermann, Christopher Pott, Sebastien Brossard, Thorbjørn Wulf, Kim Brasen, Frederik Henrik Knap, Nikolaj Recke og alle kunstpiloterne, og ikke mindst vores lydhøre, modige og fremsynede chefgruppe.

Tak til gode kolleger fra andre institutioner for lærerige samarbejder og inspirerende dialog: Lisbeth Lund, Birgitte Kirkhoff Eriksen, Nina Damsgaard, Jonna Nielsen, Trine Grøne, Dagmar Warming, Marie Laulund, Gertrud Hvidberg- Hansen, Tina Anette Madsen, Lene Bøgh Rønberg, Stig Miss, Bettina Weiland, Jan Gorm Madsen, Anna Scram Vejlby, Rolf Källmann, Johanna Berg, Nick Poole, Joris Pekel, Harry Verwayen og Sam Leon.

Tak til fremragende samarbejdspartnere Morten Schjødt, Mattias Bodlund, Morten Westermann og Lone Jacoby fra Oncotype, Mimi Larsson fra Metroselskabet og Christine Sørensen fra Google Danmark for alt det vi har bygget sammen.

Tak til #Twitterhjernen og hjælpsomme, kloge brugere – især Rikke Mosberg, Peter Soemers og Rikke Baggesen. Tak til Mai Misfeldt og Morten Nybo for at stille vigtigt materiale og billeder til rådighed for denne publikation.

En varm tak til Kulturstyrelsen og Nordeafonden for generøs støtte og stor tillid til vores arbejde.

En ganske særlig tak til Michael Edson for uvurderlig opbakning, rådgivning og feedback i hele processen med denne udgivelse.

Først som sidst; tak til Jens for at være kernen, hvorfra alting vokser. <3

Merete Sanderhoff
København, januar 2014